امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331

ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 1 هفته قبل
حدود 1 هفته قبل
حدود 3 هفته قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 1 ماه قبل
حدود 6 ماه قبل
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

بارداری

حدود 4 هفته قبل
حدود 5 ماه قبل
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ
حدود 2 سال قبل
ارسال شده توسط
آخرین پاسخ

قهوه سبزی و لاغری

حدود 1 ماه قبل
  • صفحه :
  • 1