رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

شما می توانید در پست خود رای گیری قرار دهید. رای گیری در پست شما نمایش داده خواهد شد.
Vote Options
ساختن برچسب های جدید
Add keywords tags that are relevant to your question so others can easily understand what your question is about.
0/3 برچسب های مجاز
Your Details

You are required to enter your name and your e-mail address to post a new discussion

کد امنیتی
To protect the site from bots and unauthorized scripts, we require that you enter the captcha codes below before posting your question.