امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

رتبه ای وجود ندارد


اینجا هیچ بحثی ایجاد نشده است