فیلم تعیین جنسیت در هفته بیستم بارداری

tel

26 5

 سونوگرافی تعیین جنسیت در هفته بیستم بارداری شکل قلب و شکم نوزاد ، چهره نوزاد ، 142 ضربان قلب در دقیقه ، شکل مغز جنین ، شکل پای جنین و جنسیت جنین در این هفته را در ویدئوی زیر خواهید دید.

با تشکر از گروه تخته پل شهر خوی

x

telegram channel