امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم کامل لقاح آزمایشگاهی

11 2

یا لقاح آزمایشگاهی ، روشی است که اسپرم مرد و تخمک زن را خارج از بدن لقاح می دهند و جنین به وجود آمده را در رحم زن می گذارند تا ادامه بارداری به روش طبیعی طی شود ، در این فیلم چگونگی انجام لقاح آزمایشگاهی را خواهید دید IVF