امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم تشکیل DNA

3 0
جنین به طور کامل در این ویدئو نمایش داده شده است DNA فیلم تشکیل