رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

فیلم تشکیل DNA

3 0
جنین به طور کامل در این ویدئو نمایش داده شده است DNA فیلم تشکیل