امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم تشکیل جنین

23 3

در این فیلم تشکیل جنین از ورود اسپرم به واژن تا تبدیل به نوزاد نشان داده شده است ، آنچه در طول نه ماه بارداری اتفاق می افتد را در این فیلم میتوانید ببینید