امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

علت پاره شدن کیسه آب

15 5
کیسه آب چیست و به چه علت پاره می شود؟