رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

علت پاره شدن کیسه آب

15 5
کیسه آب چیست و به چه علت پاره می شود؟