امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

کارهایی که خردسال باید انجام دهد

3 0
کارهایی که خردسال باید انجام دهد