رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

چک کردن سلامتی نوزاد 4 تا 6 ماه

5 1

چک کردن سلامتی نوزاد 4 تا 6 ماه