امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

پنج نکته برای کمک به چهار دست و پا رفتن نوزاد

4 1

پنج نکته برای کمک به چهار دست و پا رفتن نوزاد