رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

نی نی که فقط آبجی می خواد

1 0

نی نی که فقط آبجی می خواد

حتما ببینید