رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

نی نی تپل به کفششم رحم نمیکنه

0 1

نی نی تپل به کفششم رحم نمیکنه