امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

نی نی تپل به کفششم رحم نمیکنه

0 1

نی نی تپل به کفششم رحم نمیکنه