رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

فیلم شنا کردن نی نی

5 1

فیلم آموزش شنا به نی نی کوچولو