امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم شنا کردن نی نی

5 1

فیلم آموزش شنا به نی نی کوچولو