امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

فیلم حمام کردن نی نی تو ظرفشویی

2 0

فیلم حمام کردن نی نی تو ظرفشویی