رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

شادی بعد از خواباندن نی نی

4 0

شادی بعد از خواباندن نی نی