امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

خواهر نی نی نمی خواد نی نی بزرگ شه

3 1

خواهر نی نی نمی خواد نی نی بزرگ شه