رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

آهنگسازی نی نی و بابا

3 1

آهنگسازی نی نی و بابا