امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

آموزش چهاردست و پا رفتن به نی نی

6 0
آموزش چهاردست و پا رفتن به نی نی