امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

آموزش حمام کردن نوزاد بعد از تولد

18 2

آموزش حمام کردن نوزاد بعد از تولد