عفونت قارچی انگشت پا

tel

0 1

عفونت قارچ انگشتان پا قابل انتقال به انگتان دیگر افراد دارند ، بسته به نوع قارچ می توانید از سرم ها یا کرم های مخصوص برای ضدعفونی کردن پاهایتان استفاده کنید ، به یاد داشته باشید که پا قلب دوم انسان است و باید مواظب پاهایتان باشید

با تشکر از گروه تخته پل شهر خوی

x

telegram channel