امام صادق عليه‏السلام :   هر كس ناشتا يك بِه بخورد ، نطفه‏اش پاكيزه مى‏شود و فرزندش نيكو مى‏گردد.

تفاوت های جالب زن و مرد

25 2
زنان و مردان نه تنها از لحاظ جسمی بلکه از نظر روحی نیز باهم متفاوتند ، اما برخی از این تفاوتها بسیار جالب و عجیب هستند ، در این ویدئو این تفاوت ها بیان شده است.