فیلم زایمان طبیعی آسان با ماساژ پرینه

tel

118 33
اگر در هفته های آخر بارداری ماساژ پرینه را انجام دهید هنگام زایمان طبیعی راحتتر خواهید بود و کمتر دچار پارگی و درد خواهید شد.
x

telegram channel