رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

فیلم زایمان طبیعی با پنس کمک کننده

90 23
فیلم زایمان طبیعی با وسیله کمک کننده فورسپس یا پنس در این ویدئو نمایش داده شده است، این کار در این شرایط انجام می شود،بعد از دریافت ضد درد، پزشک معاینات داخلی را برای اطمینان از موقعیت درست نوزاد برای زایمان کمک شده انجام می دهد، اگر به پشت خوابیده اید نوزاد در کف کانال زایمان خواهد بود. پزشک عمل اپیزیوتومی را انجام می دهد، این کار ورودی واژن را باز می کند تا پنس به راحتی به کار گرفته شود، پزشک در هر بار پنس را به آرامی روی یکی از سمت های سر نوزاد به کار می گیرد، پزشک به آرامی با پنس فشار داده و همزمان شما هم در طی انقباضات فشار می دهید، اگر به خاطر استفاده از ضد درد نمی توانید انقباضات را احساس کنید، ماما به شما خواهد گفت که چه زمانی زور بزنید، این کار کمک می کند که نوزاد از کانال زایمان خارج شود، اگر نوزاد به حالت سر به پایین قرار نگرفته، پزشک برای چرخاندن نوزاد از پنس ها استفاده خواهد کرد. اگر در حین زایمان کمک شده نوزاد با این فشارها حرکت نکند یا بعد از سه انقباض و فشار متولد نشود، باید استفاده از پنس را رها کرد، بعد از آن به شما توصیه به عمل سزارین خواهد شد. برای آشنایی بیشتر با این نوع زایمان طبیعی آنچه در مورد زایمان با وسیله کمک کننده نمی دانید را دنبال کنید.