رسول خدا (ص) : هيچ زن باردارى نيست كه خربزه با پنير بخورد ، مگر اين كه نوزادش خوش چهره و خوش خو مى گردد .

فیلم زایمان طبیعی با وسیله کمک کننده

ویژه شده
385 65

زایمان کمک شده، وقتی است که برای کمک به تولد نوزاد، از ابزاری که به سر او متصل می شود استفاده شود، به این حالت زایمان با وسیله یا زایمان واژنی با وسیله نیز می گویند، حدود یک زایمان از هر ۸ زایمان طبیعی ، کمک شده است.

زایمان کمک شده زمانی نیاز خواهد بود که زایمان طولانی و خسته کننده شود که هم به مادر و هم به نوزاد کمک خواهد شد، اگر زایمان اولتان است، یک زایمان آرام و طولانی بیشتر مورد پسند است، براساس اطلاعات آماری کشور انگلستان حدود یک پنجم مادران با زایمان اول، زایمان کمک شده داشتند در مقابل یک مورد از هر ۱۴ مادری که زایمان های قبلی داشتند زایمان کمک شده را انجام دادند.

گزینه زایمان کمک شده به بسیاری از مادرانی که زایمان اولشان است کمک می کند که زایمان واژنی را با موفقیت انجام دهند و برای زایمان بعدی در مقایسه با سزارین، آن ها را در موقعیت بهتری قرار می دهد که زایمان راحتی داشته باشند.