امام رضا (ع) : به زنان حامله کندر بخورانید تا فرزندی که در بطن دارند اگر پسر است با هوش و دانا و شجاع و اگر دختر است خوش قیافه و خوش اخلاق گردد.

واحد تبلیغات | موبایل: 09109102122  |  تلگرام : 09370503331


لالائی اصغرم

لالائی اصغرم لالائی اصغرم لالائی اصغرم

بخواب ای اصغرم جا نم فدایت ندارد مادرت شیری برایت

تو بی تاب پدر یا شیر هستی و یا از مادرت دلگیر هستی

ببین خواهر کنار تو نشسته نگاهش را سوی گهواره بسته

لالائی اصغرم ُلالائی اصغرم لالائی اصغرم

بخواب ای اصغرم روح و روانم به اشک و گریه ها کردی کبابم

علی اکبر به میدان نبرد است صدایش با لب خشکش بلنداست

علی آمد گلویش خشک گشته هزاران نیزه بر جانش نشسته

لالائی اصغرم لالائی اصغرم لالائی اصغرم

بخواب ای اصغرم دردانه ی من گل نشکفته ام ای غنچه ی من

عمو یت در کنار دجله خسته دودست با وفایش قطعه گشته

زدنداین کوفیان تیری به چشمش بیفتاده زمین جانا دو دستش

لالائی اصغرم لالائی اصغرم لالائی اصغرم

بخواب ای کودکم ، آرام جانی پدر رفته به با لین جوا نی

نمی بینی پدر تنهاست امروز میان لشگر اعد ا ست امروز

نمی بینی صدای غربتش را نوای جان فزای خواهرش را

لالائی اصغرم لالائی اصغرم لالائی اصغرم

بخواب ای کودکم،جانم به قربان زمان رفتن است تا پیش جانان

برو شمر لعین در انتظار است که تیر حرمله آتش بیار است

گلوی نازکت آماده ی تیر ملائک خون تو خواهند تقطیر

لالائی اصغرم لالائی اصغرم لالائی اصغرم

بخواب ای اصغرم در خاک، آرام به روز حشر گردی شاه ایام

برو اصغر ، شهادت لایق توست دعای مادرت ره توشه توست

شفاعت می کنی از عا شقا نت صفا هم با صفا شد از نگاهت

لالائی اصغرم لالائی اصغرم لالائی اصغرم

nini-hoseini12.jpg

nini-hoseini11.jpg

nini-hoseini10.jpg

nini-hoseini9.jpg

nini-hoseini7.jpg

nini-hoseini6.jpg

nini-hoseini5.jpg

nini-hoseini4.jpg

nini-hoseini3.jpg

nini-hoseini2.jpg

nini-hoseini1.jpg

 

 

 

نظرات

هیچ نظری هنوز
هم اکنون ثبت نام شده? از اینجا وارد شوید
مهمان
سه شنبه, 21 آذر 1396